Fyll i 2 variabler, varav minst 1 linje, Antalet decimaler följer noggrannhet på inmatat data

a: 4
b: 3
c: 5
α: 53 °
β: 37 °
Area: 6